Dự Án Tiêu Biểu

tủ locker,tủ cá nhân,tủ sắt lắp ghép

Vinarack đã và đang thực hiện những dự án giá kệ chứa hàng,tủ locker trên tất cả các tỉnh thành của cả nước. Vinarack luôn mang đến Khách hàng sự tin tưởng về chất lượng và giá thành cạnh tranh nhất.

 1. Drawers Metal Locker Cabinet

  Drawers Metal Locker Cabinet

  Drawers Metal Locker Cabinet are made of steel or iron, depending on customer needs, lockable drawers for storage ensures files, your records in a long time,Drawers Metal Locker Cabinetr with powder coating will not rust during use
 2. Giá Kệ Vật Tư,Kệ Chứa Phụ Tùng

  Giá Kệ Vật Tư,Kệ Chứa Phụ Tùng

  Giá Kệ Vật Tư,Kệ Chứa Phụ Tùng được bàn giao cho công ty Cổ Phần China Steel Sumikin,Giá Kệ Chứa Vật Tư Phụ Tùng đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn FEM(Châu Âu) do chủ đầu tư đề ra vào tháng 4/2013.
 3. Sàn Kệ Kho Thành Phẩm Chứa Đồ Nhựa

  Sàn Kệ Kho Thành Phẩm Chứa Đồ Nhựa

  Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân và Vinarack tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống Sàn Kệ Kho Thành Phẩm Chứa Đồ Nhựa tại nhà máy nhựa Duy Tân, chi nhánh Long An vào tháng 3/2013
 4. Kệ Chứa Hàng Kho Nguyên Liệu Thành Phẩm

  Kệ Chứa Hàng Kho Nguyên Liệu Thành Phẩm

  Vinarack và Supor Việt Nam vừa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống Kệ Chứa Hàng Kho Nguyên Liệu Thành Phẩm với 2 loại giá kệ Selective Pallet Racking và Drive –In Pallet Racking vào ngày 24/09/2011.